advocatenkantoor rechtsgebieden

Advocatenkantoor

Wij zijn gespecialiseerd in verschillende soorten recht. Onderstaand een overzicht van de diverse rechtsvormen en een korte beschrijving daarvan. Heeft u nog vragen over een bepaalde rechtsvorm? Neem dan gerust contact met ons op. U krijgt spoedig reactie.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is de wettelijke of contractuele verplichting om nadelige gevolgen van een gebeurtenis te dragen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de rol als ouder. Als u de ouder van een kind van onder de 14 jaar bent, bent u aansprakelijk als uw kind een onrechtmatige daad pleegt. Als een kind boven de 16 jaar is, bent u als ouder niet meer aansprakelijk en is dit de aansprakelijkheid van het kind zelf. Hetzelfde geld als u bijvoorbeeld in bezit bent van een huisdier. Als uw huisdier schade aanricht, bent u aansprakelijk voor de schade en kosten de schade die het dier heeft aangericht. Indien u een werkgever bent, dan kan het zijn dat u aansprakelijk bent voor uw personeel indien deze te maken krijgen met een bedrijfsongeluk.

Contractrecht

Contractrecht, ook wel verbintenissenrecht, regelt de manier waarop en waarom een overeenkomst tot stand komt. Ook wordt er geregeld waaraan voldaan moet worden voor een geldige overeenkomst en welke afspraken nagekomen moeten worden. Als dit niet wordt nagekomen, volgen er bepaalde consequenties. Contractrecht komt eigenlijk te pas bij elke soort overeenkomst, denk hierbij aan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, huur-/koopovereenkomst, ruilovereenkomst, ga zo maar door.

Auteursrecht

Bij auteursrecht gaat het er om dat de maker van een bepaalde tekst, film of iets dergelijks in bescherming wordt genomen als het ware. Het is niet de bedoeling dat iemand anders dit openbaar maakt en verveelvoudigd. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het kopiƫren van een boek. Het is mogelijk om auteursrecht over te kopen. Hierbij verkoopt de eigenaar de rechten aan iemand anders, en zijn de rechten in handen van de nieuwe eigenaar. Als de eigenaar van het auteursrecht altijd in eigen handen heeft gehouden, zal het recht uiteindelijk bezit worden van erfgenamen.

Bouwrecht

Bouwrecht zijn alle rechtsregels die het doel hebben om bouwprocessen te regelen en zeker te stellen. Onder bouwrecht vallen veel soorten rechten. Een aantal voorbeelden van deze rechten zijn aannemingsrecht, architectenrecht, bestemmingsplannen, bouwbesluit, bouwverordening en de woningwet. Deze rechten zijn er allemaal om de bouw van bijvoorbeeld een huis goed te laten verlopen. In de rechten staat beschreven wat de rechten en plichten zijn van de desbetreffende personen en waar alles minimaal aan moet voldoen.

Burenrecht

Het burenrecht in een civiel recht. Dit houdt in dat men niet strafrechtelijk kunt worden vervolgt als u zich niet aan de regel houdt, maar dat u dit zal moeten worden uitgevochten via het burgerlijk procesrecht. Een aantal regels zijn dat u geen hinder mag veroorzaken als geluidsoverlast, stankoverlast etc. Ook aan het planten van heggen en bomen zitten regels vast. U moet bomen bijvoorbeeld minimaal 2 meter vanaf de grenslijn van de twee erven planten, en heggen 50 centimeter.

Incassorecht

Incassorecht, vele bedrijven en particulieren krijgen er mee te maken. Incassorecht zegt wat uw rechten en plichten zijn als het over incasso gaat. Uw rechten en plichten zijn natuurlijk anders als u benaderd wordt door een incassobureau, dan wanneer u een incassobureau inschakelt. Als u een incassobureau inschakelt, moet u kunnen bewijzen dat de schuldenaar daadwerkelijk schulden bij u heeft en nog niet heeft betaald. Ook moet u de schuldenaar op de hoogte brengen dat u een incassobureau zal inschakelen als hij/zij niet de rekening zal betalen, en dat de kosten die hierdoor worden gemaakt op zijn/haar rekening komen. Als schuldenaar heeft u natuurlijk ook een aantal rechten als u wordt benaderd door een incassobureau. Er mag bijvoorbeeld niet een te hoog bedrag mag worden gerekend als incassokosten. Zo mag er ongeveer 15% van de hoofdsom worden gerekend als extra kosten voor u. Als u het gevoel heeft dat dit bedrag te veel is, kunt u in bezwaar gaan met het desbetreffende incassobureau. Via de specialisten van Incassobureau-Pro komt u snel in contact met diverse incassobureaus bij u uit de buurt. Het is aan u om de incassobureaus te vergelijken op prijs en kwaliteit. De deelnemende bureaus zijn geselecteerd op vakmanschap, u bent dus verzekerd van een erkende specialist die uw incasso opdracht op efficiƫnte wijze aanpakt.

Huurrecht

Huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat te maken heeft met de huurovereenkomst. In de wet staan een aantal regels die voor elke huurovereenkomst van toepassing zijn. Huurrecht gaat om de rechten en plichten van de huurder en verhuurder. Een voorbeeld hiervan is dat de huurder moet voldoen aan de huurprijs. De huurder moet binnen een bepaalde termijn zijn huur hebben betaald. Ook moet de huurder zich goed gedragen en geen overlast veroorzaken. Als men zich hier niet aan houdt, kan de verhuurder het contract verbreken.